Ertebøllefolket

Forfatter: Louise Villadsen

I den første halvdel af stenalderen, som man kalder jægerstenalderen, vandrede menneskene hen hvor der var mad. Det var der i Ertebølle ved Limfjorden. Her har man fundet de store bunker af østersskaller, der kaldes køkkenmøddinger. Menneskene samlede østers i vandet og skød blandt andet kronhjorte i skoven bag ved stranden.
Bogen fortæller om køkkenmøddingernes indhold og ertebøllefolkets liv.