Ålegræsset

Forfatter: Mogens R. Flint

Ålegræsset er den eneste blomsterplanter der kan vokse i havet. Planterne vokser som store enge under havoverfladen. Ålegræsset har været næsten væk pga. de mange mikronæringsstoffer som er kommet ud i havet.

I de senere år er man begyndt at plante ålegræs. På den måde vil man sikre levesteder for en masse forskellige dyr, og især deres yngel.