Planter på stranden

Forfatter: Kim Borchardt

De danske strande er et barskt levested, der er vind, saltvand og sand. Men alligevel vokser der mange forskellige planter. De er alle tilpasset de ekstreme forhold.

Bogen fortæller om hvordan de forskellige plantearter er tilpasset miljøet. Der fortælles også om voksesteder, og de meget forskellige vilkår der er.