Geden

Forfatter: Hans Ranvig

Geder er hårdføre dyr, der især lever af blade og kviste fra buske og træer. Derfor er de rigtig gode til den form for naturpleje hvor man skal have ryddet skov. Geder er drøvtyggere. Det vil sige at de danner foder-boller af maden nede i maven som de gylper op og tygger igen. De har 4 maver ligesom køer og får.

I Danmark findes forskellige typer geder. De er fremavlet med forskellige formål. For eksempel er den danske landrace-ged er en malkeged, mens boer-geden holdes for sit kød. I hele verden er der mere end 800 mio. geder.