Koen

Forfatter: Henrik Baymler

Mange dyr har leveret kød og mælk til mennesket, men oksen var et af de første trækdyr. I Danmark blev den i stenalderen brugt til at trække ploven. Mange steder i verden pløjes der stadigvæk med okser. Koen er drøvtygger, og den har 4 maver.

I dag findes der to typer kvæg, dem der bruges til kødproduktion, og dem der bruges til mælkeproduktion. Mange steder er mælkeproduktionen automatiseret, så køerne selv bestemmer hvornår de skal malkes. I Danmark er der næsten 600.000 malkekøer, 70% af dem er sortbrogede.