Klimaforandringer

Forfatter: Nina Bendixen

Mennesker afbrænder kul, olie, gas og træ for at få energi til at holde varmen, køle ned med, lave mad og tøj, flyve på ferie og meget, meget andet. Der udledes store mængder CO2 hver eneste dag og langt mere CO2, end planter og træer på Jorden kan nå at omdanne ved fotosyntesen. 

Bogen fortæller også om at den ekstra CO2 i atmosfæren medvirker til at varme Jorden op. Siden mennesker begyndte at brænde olie og gas er temperaturen i Danmark steget over 1 grad.