Forfatterarkiv: admin

Krebsdyrene

I fjordene lever forskellige krebsdyr. Man kender dem på at de har ti ben og et skjold der fungerer som et udvendigt skelet. Krebsdyrene er rovdyr og ådselsædere. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Blåmuslinger og østers

To muslingearter er meget karakteristiske for de danske fjorde. Det er blåmuslingen og østers. I de senere år er der kommet en ny art til, nemlig stillehavsøsters. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Dyrelivet på bunden

I og på selve bunden lever der en masse forskellige dyr. Sandbunden er fyldt med muslinger der orme der er gravet ned i selve bunden. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Stenrev og havnemoler

Et stenrev er et område i havet hvor der er mange sten. I fjordene ligger stenene ofte lidt spredt. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Ålegræsset

Ålegræsset er den eneste blomsterplanter der kan vokse i havet. Planterne vokser som store enge under havoverfladen. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Opskyl på stranden

Når man går en tur langs stranden, er det altid spændende at se hvad havet har skyllet op. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Planter på stranden

De danske strande er et barskt levested, der er vind, saltvand og sand. Men alligevel vokser der mange forskellige planter. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

Sten på Stranden

Alle Danmarks strande er fyldt med sten. De er spændene at kigge på og samle på, men der er meget viden om stenene. Læs mere

Udgivet i De danske fjorde | Skriv en kommentar

En fremtid med tang

Folk fra hele verden arbejder med at finde nye måder at bruge tang. Der findes stoffer fra tang i rigtig mange ting der bruges i hverdagen. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Den sunde tang

Tang er sundt, og der er mange muligheder for at bruge det. I dag dyrkes der tang i havet, og det vil der helt sikkert blive mere af i fremtiden.
Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Mad med tang

For de fleste danskere er tang noget der ligger og flyder i vandkanten. Nogen synes tang er lidt ulækkert og at det er i vejen når man skal bade. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Alger i samspil

Alle planter lige fra kastanjetræer til mælkebøtter, kaktusser og palmer har arvet deres evne til at lave fotosyntese fra en en-cellet organisme der levede i symbiose med en bestemt slags alge. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

De livsvigtige mikroalger

Mikroalgerne er meget vigtige for Jorden. De danner ilten, som alt levende skal bruge, de er med til at styre Jordens klima, og de er sammen med de store alger føde for dyr i havet. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Havets tangskove

Tangskovene er havets skove. Store, kraftige brunalger danner skovens krone. Under dem er en farverig underskov af brunalger, grønalger og rødalger. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Tang i mange farver

På tang der er skyllet op på stranden, kan man se at de forskellige slags tang har vidt forskellige farver, størrelser og former. Farven er med til at bestemme hvor i havet tangen kan vokse. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

Tang – havets planter

Der er mange forskelle på tang og landplanter. Ligesom planterne på land skal tang især bruge nitrogen og fosfor. Tangplanter suger næring direkte fra havvandet omkring sig og ind i bladene. Læs mere

Udgivet i Tang | Skriv en kommentar

De danske sæler

De fleste sæler i Danmark er spættede sæler, men man kan også være heldig at møde gråsælen. Sælerne er rovdyr, og de er derfor beslægtet med blandt andet ulve og bjørne. Sæler er ikke kræsne og æder både fisk, krebsdyr og bløddyr. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Ålen – den mystiske fisk

Ålen var for 100 år siden en af de mest almindelige fisk i hele Europa og en vigtig fødekilde for både dyr og mennesker. Ferskvandsål er kendt fra fossiler der er 40 millioner år gamle. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Brandmænd og andre gopler

Vandmænd og brandmænd hører til den gruppe af dyr der kaldes gopler. Gopler er nogle utrolige dyr. De har været på Jorden i de sidste cirka 550 millioner år. De har overlevet alle de forandringer som ikke ret mange dyrearter, har kunnet klare. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Gedden – den store rovfisk

Gedden er en rovfisk der lever af at æde andre fisk. Både i Danmark og i mange andre lande er fiskeri efter gedder er en meget populær form for lystfiskeri. Det skyldes både at gedden kan blive stor, og at den er en drabelig rovfisk. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Tusindvis af fisk

En stime er en flok af den samme slags fisk der svømmer sammen. Makreller og sild er almindelige, danske fisk der lever i stimer. Bogen sætter især fokus på makrellen. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Marsvinet og de danske hvaler

I Danmark kan man være heldig at se marsvin fra stranden, eller når man er ude at sejle. Selv om der er mange marsvin rundt om i verden, ved man ikke så meget om dem. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

De flade fisk

Selv om fladfisk ser flade ud, er de ikke flade. Faktisk er fladfisk høje fisk der ligger ned på den ene side. I Danmark findes både en af verdens mindste fladfisk og den allerstørste. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

De danske hajer

Mange tror at hajer kun findes i havene ved de varme lande, men der findes også hajer i Danmark. Der findes over 500 arter af hajer i verden. Hajerne har levet på Jorden i cirka 400 millioner år. De er derfor meget ældre end de første dinosaurer. Læs mere

Udgivet i Danske vanddyr | Skriv en kommentar

Minken

Minken kom til Danmark i 1930’erne. Minken bruges til at producere pels. Pelsen anvendes til tøj, men også til smykker, sko og tasker. Læs mere

Udgivet i Husdyr | Skriv en kommentar