Forfatterarkiv: admin

Klimaet i Arktis

I Diskobugten opleves klimaforandringerne dagligt. Bogen beskriver hvad der sker i Arktis når temperaturen stiger. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Fiskene i Arktis

Der lever over 100 forskellige slags fisk i Diskobugten. Klimaforandringerne gør at der kommer andre slags fisk i Diskobugten, og nogle af de arktiske fisk vil måske forsvinde. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Ringsælen

Ringsælen er den mest almindelige sæl i Grønland. Ringsælen er rigtig godt tilpasset livet i Arktis, derfor er der også forsket meget i dens biologi. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Hvalforskning

I Diskobugten er der året rundt store flokke af hvaler. Derfor er Diskobugten et rigtig godt sted at forske i hvaler. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Lyde i havet

I Arktis er havet om vinteren dækket af is. Under isen er der masser af lyde fra dyr. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Grønlandshvalen

Grønlandshvalen kan blive mere end 200 år gammel. Den synger sange, og det bedste sted at høre dem er i Diskobugten. Grønlandshvalens biologi og tilpasning til livet i Arktis beskrives i bogen. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

De vigtige vandlopper

Vandlopperne i diskobugten udgår næring for rigtig mange dyr. Deres store betydning i fødekæderne og deres fantastiske livscyklus beskrives. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Isen og isfjorden

Bogen samler information om isen på Grønland. Den gennemgår de forskellige istyper, som bl.a. havis og gletsjere. Isens betydning for livet i havet og dermed isens betydning for fødekæderne forklares. Læs mere

Udgivet i Diskobugten | Skriv en kommentar

Kunsten og samfundet

Her laves en række nedslag i samtidskunsten i Grønland i dag, der har det koloniale og samfundet som omdrejningspunkt. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Grafikken

Bogen tager fat på et centralt område i den grønlandske kunsthistorie. Grafikken trækker en linje tilbage til Aron fra Kangeq op til Aka Høegh, Arnannguaq Høegh og Anne-Birthe Hove samt Grafisk Værksted, i dag Grønlands Kunstskole. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Kunsten i skole

Bogen tager afsæt i kunstner og forfatter Hans Lynge og bevæger sig gennem kunstuddannelser, kunstnersammenslutninger og udsmykninger i det offentlige rum. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Landskabsmalerne

Bogen har skildringen og brugen af naturen i kunsten som omdrejningspunkt og ser på, hvordan landskabet udtrykkes og indlejres i både ældre kunst og i samtidskunsten. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Figurer og perler

Her dykkes ned i figurtraditionen i den grønlandske kunsthistorie med udskæringer i ben, sten og tand samt dragter, og hvordan disse traditioner på forskellig vis bevæger sig ind i samtidskunsten i dag. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Ekspeditionsmalerne

Her tages fat på den kunst, som fra midten af 1800-tallet kom udefra og skildrede Grønland. Bogen fører helt frem til i dag, hvor Grønland stadig skildres af udefrakommende kunstnere, men hvor også grønlandske kunstnere har været med på nutidige ekspeditioner. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Da kunsten blev mærkelig

Her begynder bogen ved Aron fra Kangeq. Den omhandler også det skifte i kunsten, der skete i midten af 1800-tallet, hvor kunsten blev noget, der kunne hænge på væggen og trykkes i bøger. Man fik et nyt ord, eqqumiitsuliorneq, der betyder “noget mærkeligt tillavet. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Kunsten før 1850

Bogen tager udgangspunkt i kunsten som udsmykning af ting og redskaber gennem 4.500 år fra Saqqaq-kulturen henover de forskellige mellemliggende kulturer bosat i Grønland op til de nulevende grønlænderes forfædre.
Bogen er udgivet i samarbejde med Nuuk Kunstmuseum og Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. Læs mere

Udgivet i Grønlands kunst | Skriv en kommentar

Klimaforandringer

Mennesker afbrænder kul, olie, gas og træ for at få energi til at holde varmen, køle ned med, lave mad og tøj, flyve på ferie og meget, meget andet. Der udledes store mængder CO2 hver eneste dag og langt mere CO2, end planter og træer på Jorden kan nå at omdanne ved fotosyntesen.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Klimaet

Klimaet er vejret målt over 30 år eller mere. Ordet klima betyder hældning. Det henviser til Jordens hældning mod Solen. Jorden drejer nemlig ikke lodret rundt om sig selv, men mere som en væltet snurretop. Solens stråler rammer derfor ikke lige meget alle steder. Det giver forskelligt klima.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Det vilde vejr

Det vildeste vejr i nyere tid var december orkanen i 1999. Den ødelagde bygninger, væltede skove, skabte rekordhøj vandstand og 7 mennesker døde.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Kulde og varme

Jordens temperatur er cirka 15 grader, men forskellige steder på Jorden er der forskellig temperatur. Solen er Jordens energikilde. Men også istider, kraftige havstrømme, vulkanudbrud og en kæmpe meteor, der ramte Jorden, har haft vigtig betydning for temperaturen på Jorden. Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Nedbør

Nedbør er et fælles ord for alle de former for vand der falder ned fra skyerne. Man kalder sne for al nedbørs moder. For kun med få undtagelser begynder al nedbør som sne, der falder ud af skyerne.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Skyerne

Skyerne er en vigtig del af vandets kredsløb. Der dannes næsten ikke nyt vand på Jorden, så det er det samme vand, der hele tiden genbruges. Næsten al Jordens vanddamp findes i luften op til 15 kilometer over Jordens overflade. Det er her skyerne findes, og vejret foregår.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Vinden

Mennesket har siden tidernes morgen fortalt historier om vinden. I hele verden har man troet på at det var guder som styrede vinden. I dag ved man vinden skabes af Solens opvarmning af Jordens overflade og Jordens egen rotation.  Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Atmosfæren

Jordens atmosfære startede sin dannelse for omkring 4 milliarder år siden. Tyngdekraften og et stærkt magnetfelt gør at Jorden kan holdes fast på sin atmosfære. Atmosfæren er den luft, der kan omgive en planet. Læs mere

Udgivet i Vejr og klima | Skriv en kommentar

Landbrugsrobotter

Mennesket har altid arbejdet med at gøre landbruget mere effektivt. Traktoren har givet mulighed for at man kan nå meget mere på en arbejdstime. I dag giver robotterne også en mulighed for at der kan spares endnu mere tid. Læs mere

Udgivet i Landbrugsmaskiner | Skriv en kommentar