Ålen – den mystiske fisk

Forfatter: Michael Ingemann Pedersen

Ålen var for 100 år siden en af de mest almindelige fisk i hele Europa og en vigtig fødekilde for både dyr og mennesker. Ferskvandsål er kendt fra fossiler der er 40 millioner år gamle.

Når ålene skal gyde deres æg, vandrer de langt ud på havet. Man ved i dag at den europæiske ål gyder i Sargassohavet. Mærkelig nok har man aldrig fundet en voksen ål i Sargassohavet. Derimod finder man ålelarver der kun er et par dage gamle. Så der er ingen tvivl om at ålen må svømme cirka 6.000 kilometer for at yngle.