De danske sæler

Forfatter: Charlotte Bie Thøstesen

De fleste sæler i Danmark er spættede sæler, men man kan også være heldig at møde gråsælen. Sælerne er rovdyr, og de er derfor beslægtet med blandt andet ulve og bjørne. Sæler er ikke kræsne og æder både fisk, krebsdyr og bløddyr.

Sæler er havpattedyr ligesom hvaler. De har mange træk som gør dem særligt tilpassede til livet i vand. Modsat hvaler kommer sæler i perioder på land. Derfor er de også tilpasset livet på land. Sæler føder deres unger og fælder deres pels på land.