De livsvigtige mikroalger

Forfatter: Katherine Richardson

Mikroalgerne er meget vigtige for Jorden. De danner ilten, som alt levende skal bruge, de er med til at styre Jordens klima, og de er sammen med de store alger føde for dyr i havet.

Desuden indeholder mikroalgerne mange forskellige stoffer som kan bruges blandt andet i industrien.

Hele Møns Klint består af 80 millioner år gamle mikroalger.