Havets tangskove

Forfatter: Dorte Krause-Jensen

Tangskovene er havets skove. Store, kraftige brunalger danner skovens krone. Under dem er en farverig underskov af brunalger, grønalger og rødalger. Nogle af algerne er tynde som silkepapir, andre ligner små buske.

I tangskovene lever masser af dyr. Skoven giver beskyttelse til fiskeyngel, og der vokser masser af andre tangarter og dyr direkte på de store brunalger. Tangskovene bruger en masse CO2, ligesom skovene på land. På den måde er de med til at sørge for at temperaturen på jordkloden ikke stiger så hurtigt